SERVICE 服務項目
服務項目分類

白金級深度理療

角蛋白美睫

美髮

美睫

美甲

曲線窈窕塑身系列

美體紓壓系列

去角質嫩白美體系列

臉部活顏系列

老虎蔘細胞能量激光工程

光澤      充氧      活力      青春      逆齡

老虎蔘細胞能量激光工程         

①  三重奏去角質機轉

② 淨化抗汙 . 充氧醒膚噴霧

2道按摩

4道面膜